Welkom.

Kinderdagverblijf.

Kwaliteit.

Aandacht voor muziek.

Speel- en leefruimte.

Dieren.

Kiki.

Foto's.

Tarieven.

Bereikbaarheid.

Contact.

De Zingende Roos

kleinschalige  kinderopvang

Op De Zingende Roos wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van de kinderen.

 

Baby’s, dreumesen en peuters kunnen echt genieten van muziek. Je ziet ze vrolijk worden op het moment dat je voor hen zingt en klapt. Als je een slaapliedje zingt worden ze hier rustig van.

 

Zingen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kindje:

- het stimuleert de spraak -en taalontwikkeling

- het is de ideale basis voor de muzikale ontwikkeling

- de motoriek wordt er mee geoefend. Denk aan zelf klappen, mee bewegen en dansen op muziek

- het is een prima training voor het geheugen en de concentratie: onthouden van woordjes en melodieën

- het gehoor wordt uiteraard gestimuleerd

- Het sociaal-emotionele aspect komt naar voren (denk aan samen dansen)

- onderzoek heeft uitgewezen dat muziek de cognitieve ontwikkeling stimuleert (het bevordert de verbindingen tussen de beide hersenhelften)  

 

Muzikaliteit is aangeboren, maar dient wel verder ontwikkeld te worden, net zoals o.a. motoriek (lopen) en de taal/spraak. Voor kinderen is het van belang dat ze veel plezier hebben in het maken van muziek. Daarmee wordt een basis gelegd waarmee ze later verder kunnen.

 

Kinderen leren door het maken van muziek hun eigen ‘ik’ kennen. Ze ontdekken waar ze plezier in hebben. Door in een groep muziek te maken leren kinderen met elkaar samen te werken en goed op elkaar in te spelen.

 

Muziek en dans/beweging horen bij elkaar. Veel liedjes bieden door middel van de tekst vaste bewegingen aan. Een andere mogelijkheid is het samen maken van een dans op muziek. Kinderen leven zich uit door vrij te bewegen op muziek. Jonge kinderen vertalen muziek in beweging. Bewegen op het horen van muziek gebeurt spontaan, dat is een natuurlijk proces.

 

Bij De Zingende Roos is de muziek/muzikale ontwikkeling een belangrijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Het is vergelijkbaar met de cursus “Muziek op Schoot”, alleen doet Judith dit elke dag met de op dat moment aanwezige kinderen.