Welkom.

Kinderdagverblijf.

Kwaliteit.

Aandacht voor muziek.

Speel- en leefruimte.

Dieren.

Kiki.

Foto's.

Tarieven.

Bereikbaarheid.

Contact.

De Zingende Roos

kleinschalige  kinderopvang

Kwaliteit in de kinderopvang betekent: bewust werken aan het welbevinden van de kinderen. Dat is iets anders dan “oppassen”. Hoe ga je met de kinderen om? Welke afspraken maak je met de ouders? Hoe kan het kind zich het best ontwikkelen? Welke behoeften heeft het kind en hoe kan de pedagogisch begeleidster aan deze behoeften tegemoet komen? Welke competenties kunnen het beste gestimuleerd worden?

 

Het bieden van een veilige omgeving, betrokkenheid tonen en zorgvuldigheid in de omgang met het kind en de ouders is de basis van de kwaliteit. Dit zijn zaken waar Judith naar streeft in haar werkwijze. Bijvoorbeeld door de tijd te nemen om met ouders te praten wanneer het kind gebracht/gehaald wordt.
 

De Zingende Roos wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De verschillende risico’s worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of alle regels nageleefd worden, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Denk  hierbij onder andere aan veiligheid, hygiëne en deskundigheid van de  pedagogisch begeleidster en het huis waar de opvang plaatsvindt.

 

De rapportages zijn openbaar en te vinden op de locatie en digitaal in het landelijk register.